Ứng dụng Cosi ngược dấu chứng minh bất đẳng thức

Bất đẳng thức
 • Lý thuyết cơ bản chứng minh bất đẳng thức
 • Lời khuyên bổ ích khi học bất đẳng thức
 • Phương pháp biến đổi tương đương chứng minh bất đẳng thức
 • Ứng dụng bất đẳng thức để giải phương trình
 • Một số bất đẳng thức phụ hay dùng
 • Chọn điểm rơi trong bất đẳng thức như nào?
 • Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp đổi biến
 • Bất đẳng thức Schur với t=1. Các kết quả hay sử dụng
 • Sử dụng biểu thức phụ để tìm cực trị của biểu thức
 • Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp ghép cặp
 • Ứng dụng Cosi ngược dấu chứng minh bất đẳng thức
 • Cách chứng minh bất đẳng thức bằng vectơ
 • Bất đẳng thức Côsi (Cauchy) và bài tập áp dụng
 • Bất đẳng thức Bunhiacopxki và các kỹ thuật thường dùng
 • Tuyển tập một số bài toán bất đẳng thức trong kì thi chuyên Toán 2020
 • Bất đẳng thức Svac-xơ (bất đẳng thức cộng mẫu số)

Chúng ta có thể làm các bài toán chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp Cosi ngược dấu.

Dưới đây là một số ví dụ minh họa của phương pháp này:

Ứng dụng Cosi ngược dấu chứng minh bất đẳng thức

Ứng dụng Cosi ngược dấu chứng minh bất đẳng thức

Ứng dụng Cosi ngược dấu chứng minh bất đẳng thức

Ứng dụng Cosi ngược dấu chứng minh bất đẳng thức

Cùng chuyên đề:

<< Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp ghép cặpCách chứng minh bất đẳng thức bằng vectơ >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *