Tổng hợp kiến thức Toán lớp 6

Tổng hợp kiến thức cơ bản Toán lớp 6 phần lý thuyết gồm 2 phần Số học và Hình học. Sổ tay kiến thức Toán lớp 6 cần nhớ.

Cụ thể như kiến thức trọng tâm Toán lớp 6 cần nhớ bao gồm cả công thức toán 6 để ôn tập như sau:

Phần Số học 6 gồm:

– Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

– Chương II: Số nguyên

– Chương III: Phân số

Phần Hình học 6 gồm:

– Chương I: Đoạn thẳng

– Chương II: Góc

Tóm tắt kiến thức Toán 6 cả năm

Tổng hợp kiến thức Toán lớp 6

Tổng hợp kiến thức Toán lớp 6Tổng hợp kiến thức Toán lớp 6Tổng hợp kiến thức Toán lớp 6Tổng hợp kiến thức Toán lớp 6Tổng hợp kiến thức Toán lớp 6Tổng hợp kiến thức Toán lớp 6Tổng hợp kiến thức Toán lớp 6Tổng hợp kiến thức Toán lớp 6Tổng hợp kiến thức Toán lớp 6Tổng hợp kiến thức Toán lớp 6

* Download (click vào để tải về): Tóm tắt kiến thức Toán lớp 6 dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *