Tổng hợp giáo án phát triển năng lực theo CV5512

Chia sẻ, tải về Giáo án phát triển năng lực các môn học từ lớp 1 tới lớp 12 có 5 hoạt động theo công văn 5512 file word mới nhất năm 2020-2021.

 • Giáo án PTNL Vật lý 9 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL Sinh học 9 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL Sinh học 7 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL Sinh học 6 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL Lịch Sử 12 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL Lịch Sử 11 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL Lịch Sử 10 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL GDCD lớp 9 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL GDCD lớp 8 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL GDCD lớp 7 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL GDCD lớp 6 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL GDCD 12 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL GDCD 11 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL GDCD 10 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL Địa lý 9 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL Địa lý 8 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL Địa lý 7 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL Địa lý 6 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL Công nghệ 9 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL Công nghệ 8 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL Công nghệ 11 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án PTNL Công nghệ 10 học kì 1 theo CV5512 mới nhất
 • Giáo án phát triển năng lực Công nghệ 6 theo CV5512 mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *