Home / Sách Vật lý / Sách Vật lý 6 / Tải sách Thiết Kế Bài Giảng Vật Lý Lớp 6 ebook PDF

Tải sách Thiết Kế Bài Giảng Vật Lý Lớp 6 ebook PDF

Thiết Kế Bài Giảng Vật Lý Lớp 6
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hảo – Lê Minh Hà

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Giới thiệu: Thiết kế bài giảng Vật Lí 6 dùng cho giáo viên soạn giáo án Vật Lí 6, sách gồm 2 chương
Chương I: Cơ học
Chương II: Nhiệt học
Hệ thống các bài học được biên soạn chi tiết theo chuẩn kiến thức kỹ năng theo cấu trúc: Mục tiêu – Chuẩn bị – Tổ chức hoạt động dạy học

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.

Download tài liệu: Here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *