Home / Sách Toán / Sách Toán 6 / Tải sách Thiết Kế Bài Giảng Toán Lớp 6 Tập 1 ebook PDF

Tải sách Thiết Kế Bài Giảng Toán Lớp 6 Tập 1 ebook PDF

Thiết Kế Bài Giảng Toán Lớp 6 Tập 1
Tác giả: Hoàng Ngọc Diệp

Để đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa trung học cơ sở mới từ nǎm học 2002-2003, chúng tôi xin trân trọng gửi tới các bạn giáo viên lớp 6 cuốn Thiết kế bài giảng Toán 6 theo chuẩn kiến thức, thái độ và kĩ nǎng được quy định trong chương trình.

Sách Thiết kế bài giảng Toán 6 đã xác định cụ thể mục tiêu cần đạt ở từng bài học nhằm giúp giáo viên có cơ sở định hướng chính xác các nhiệm vụ, các việc làm của thầy và trò.

Về phương pháp dạy học, Thiết kế bài giảng theo hướng dạy học trên cơ sở hoạt động học tập của học sinh, vì thế đã cố gắng định danh cụ thể các hoạt động dạy và học của thầy và trò trong đó thầy luôn giữ vai trò tổ chức, chỉ đạo, trò là chủ thể tích cực, chủ động nắm bắt tri thức. Thiết kế bài giảng còn đưa ra một số trò chơi trí tuệ phù hợp với đặc điểm tâm- sinh lý lứa tuổi thiếu niên nhằm giúp các em củng cố các kiến thức đã học.
Hy vọng cuốn sách sẽ là công cụ thiết thực, góp phần hỗ trợ các bạn giáo viên giảng dạy Toán 6 có hiệu quả.

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.

Download tài liệu: Here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *