Home / Sách Hóa học / Sách Hóa học 12 / Tải sách Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12 cơ bản – tập 1 ebook PDF

Tải sách Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12 cơ bản – tập 1 ebook PDF

Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học Lớp 12 cơ bản – tập 1
Tác Giả: Cao Cự Giác

Để hỗ trợ cho việc dạy – học môn Hóa học 12 theo chương trình sách giáo khoa mới áp dụng từ năm học 2008 – 2009, chúng tôi biên soạn cuốn “Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12 tập 1,2 . Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.
MỤC LỤC:
Lời nói đầu
Ôn tập đầu năm
Chương 1: Este – Lipit
Chương 2: Cacbohidrat
Chương 3: Amin, Amino Axit và Protein
Chương 4. Polime và vật liệu Polime
Ôn tập học kì I

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.

Download tài liệu: Here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *