Tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác xác định như nào?

Để xác định được tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác chúng ta cần nhớ lại các khái niệm.

Nhắc lại các khái niệm cần nhớ:

Đường tròn nội tiếp tam giác

Tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác xác định như nào?

Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC

– Khái niệm: Khi ba cạnh của tam giác là tiếp tuyến của đường tròn và đường tròn nằm trong tam giác thì ta gọi đường tròn đó là đường tròn nội tiếp tam giác.

– Ghi nhớ: Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường phân giác trong.

Trong hình trên giao điểm I của 2 đường phân giác AM, BN của tam giác ABC chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Cách xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác

Để xác định hay vẽ được tâm đường tròn nội tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường phân giác trong của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường phân giác chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó.

Đọc thêm  14 bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch nâng cao lớp 5

Đường tròn ngoại tiếp tam giác

Tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác xác định như nào?

Đường tròn tâm I ngoại tiếp tam giác ABC.

– Khái niệm: Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua cả ba đỉnh của tam giác. Khi đó ta có tam giác nội tiếp đường tròn.
– Ghi nhớ: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường trung trực của các cạnh tam giác.

Cách xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Để xác định hay vẽ được tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường trung trực tương ứng với 2 cạnh của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường trung trực chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Trong hình trên ta vẽ đường trung trực của cạnh AB và đường trung trực của cạnh AC, giao điểm I của 2 đường trung trực đó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *