Home / Tài liệu / Ngoại ngữ / Học tiếng Hàn (page 8)

Học tiếng Hàn

Download Sejong Korean 1 – 세종한국어 1 (PDF+CD)

Sejong Korean 1 – 세종한국어 1 Giáo Trình Học Tiếng Hàn Sơ Cấp Sejong 1 국립국어원에서 발행한 세종학당용 한국어 교재 ‘세종한국어’ 입니다. 한국어 강사, 교사 및 학습자들께서 유용하게 사용하시기 기대합니다. Giáo trình tiếng Hàn Sejong 세종한국어 là giáo trình chính thống của Trung tâm Sejong, dành cho các học viên …

Xem thêm

Download Sejong Korean 2 – 세종한국어 2 (PDF + CD)

Sejong Korean 2 – 세종한국어 2 Giáo Trình Học Tiếng Hàn Sơ Cấp Sejong 2 국립국어원에서 발행한 세종학당용 한국어 교재 ‘세종한국어’ 입니다. 한국어 강사, 교사 및 학습자들께서 유용하게 사용하 시기 기대합니다. Giáo trình tiếng Hàn Sejong 세종한국어 là giáo trình chính thống của Trung tâm Sejong, dành cho các học …

Xem thêm