giáo án

Giáo án mầm non chủ đề gia đình

Chuyên đề lồng ghép: Giáo dục lễ giáo, tiết kiệm năng lượng hiệu quả, kỹ năng sống, lấy trẻ làm trung tâm. I. MỤC TIÊU 1. Lĩnh vực phát triển thể chất – Trẻ kiểm soát được vận động: Chạy chậm 60 – 80m; Bò dích dắc qua 5 điểm; …

Xem thêm