Tài liệu dạy học Toán 6 tập 1, tập 2

Tài liệu dạy học Toán 6 gồm 2 tập (tập 1, tập 2) là cuốn sách dạy học giúp giáo viên dạy tốt môn học Toán 6.

Sách Tài liệu dạy học Toán 6, tác giả Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Trần Đức Huyên, Dương Bửu Lộc, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam.

Tài liệu dạy học Toán 6 tập 1

Tài liệu dạy học Toán 6 tập 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *