Tag Archives: đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lý năm 2021

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lí năm 2021. Gồm 40 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề. * Download (click vào để tải về): Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2021 dưới …

Xem thêm

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử năm 2021

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch Sử năm 2021. Gồm 40 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề. * Download (click vào để tải về): Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử năm 2021 dưới …

Xem thêm

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2021

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học năm 2021. Gồm 50 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề. * Download (click vào để tải về): Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2021 dưới …

Xem thêm

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2021

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Hóa học năm 2021. Gồm 50 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề. * Download (click vào để tải về): Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2021 dưới …

Xem thêm

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm 2021

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Vật lý năm 2021. Gồm 50 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề. * Download (click vào để tải về): Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm 2021 dưới …

Xem thêm

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2021

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ Văn năm 2021. Gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian phát đề. * Download (click vào để tải về): Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn …

Xem thêm

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2021

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán năm 2021. Gồm 50 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề. * Download (click vào để tải về): Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2021 dưới đây.

Xem thêm