Download Sejong Korean 2 – 세종한국어 2 (PDF + CD)

Download Sejong Korean 2 – 세종한국어 2 (PDF + CD)Sejong Korean 2 – 세종한국어 2

Giáo Trình Học Tiếng Hàn Sơ Cấp Sejong 2

국립국어원에서 발행한 세종학당용 한국어 교재 ‘세종한국어’ 입니다. 한국어 강사, 교사 및 학습자들께서 유용하게 사용하 시기 기대합니다.

Giáo trình tiếng Hàn Sejong 세종한국어 là giáo trình chính thống của Trung tâm Sejong, dành cho các học viên trên toàn thế giới.
Bộ giáo trình gồm có tổng cộng 8 quyển được đánh số từ 1 đến 8.

(가능한 경우 독자는 저자를 지원하기 위해 전국 서점에서 원본을 구입해야합니다.)

Download Ebook + CD : Here

Đọc thêm  Download Beginner’s Korean (Jeyseon Lee and Kangjin Lee) PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *