Home / Sách Hóa học / Sách Hóa học 12 / Tải Sách Hóa Học Vô Cơ Tập 3 ebook PDF

Tải Sách Hóa Học Vô Cơ Tập 3 ebook PDF

Sách Hóa Học Vô Cơ Tập 3
Tác giả: Hoàng Nhâm

Sách Hóa học vô cơ tập 3 của tác giả Hoàng Nhâm là cuốn cuối cùng trong bộ ba tập về Hóa học vô cơ. Tất cả các chủ đề và kiến thức của hóa học vô cơ đều gói trọn trong bộ sách này.

Hóa học vô cơ tập 3 – Nội dung cơ bản:
Chương 1: Phức chất
Chương 2: Các nguyên tố nhóm IIIB
Chương 3: Các nguyên tố nhóm IVB
Chương 4: Các nguyên tố nhóm VB
Chương 5: Các nguyên tố nhóm VIB
Chương 6: Các nguyên tố nhóm VIIB
Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIIIB, họ sắt
Chương 8: Các nguyên tố nhóm VIIIB, họ platin
Chương 9: Các nguyên tố nhóm IB
Chương 10: Các nguyên tố nhóm IIB
Chương 11: Các nguyên tố LANTANOIT
Chương 12: Các nguyên tố ACTINOIT

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.

Download tài liệu: Here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *