Home / Sách Hóa học / Sách Hóa học 12 / Tải Sách Hóa Học Vô Cơ Tập 1 ebook PDF

Tải Sách Hóa Học Vô Cơ Tập 1 ebook PDF

Sách Hóa Học Vô Cơ Tập 1
Tác giả: Hoàng Nhâm

Hóa học vô cơ tập 1của tác giả Hoàng Nhâm là cuốn thứ nhất trong bộ ba tập về Hóa học vô cơ. Tất cả các chủ đề và kiến thức của hóa học vô cơ đều gói trọn trong bộ sách này.

Hóa học vô cơ tập 1 – Nội dung cơ bản: Đại cương hóa vô cơ
Chương 1: Những khái niệm cơ bản của hóa học
Chương 2: Cấu tạo nguyên tử
Chương 3: Cấu tạo phân tử
Chương 4: Cấu tạo chất
Chương 5: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố
Chương 6: Nhiệt hóa học và nhiệt động hóa học
Chương 7: Động hóa học
Chương 8: Cân bằng hóa học
Chương 9: Dung dịch
Chương 10: Hóa học và dòng điện

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.

Download tài liệu: Here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *