Tải Sách Giáo Khoa Vật Lý 12 cơ bản ebook PDF

Tải Sách Giáo Khoa Vật Lý 12 cơ bản ebook PDFSách Giáo Khoa Vật Lý 12

Thông tin sách:
Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Số trang: 232 Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa vật lý 12,
Gồm 8 chương: CHƯƠNG I – DAO ĐỘNG CƠ
CHƯƠNG II – SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM
CHƯƠNG III – DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
CHƯƠNG IV – DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
CHƯƠNG V – SÓNG ÁNH SÁNG
CHƯƠNG VI – LƯỢNG TỰ ÁNH SÁNG
CHƯƠNG VII – HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
CHƯƠNG VIII – TỪ VI MÔ ĐÊN VĨ MÔ MỤC LỤC

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.

Download tài liệu: Here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *