Home / Sách Vật lý / Sách Vật lý 10 / Tải sách Giáo Khoa Vật Lý 10 ebook PDF

Tải sách Giáo Khoa Vật Lý 10 ebook PDF

Sách Giáo Khoa Vật Lý 10
Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu: Sách giáo khoa vật lý 10, bao gồm 7 chương:

Chương I – Động học chất điểm
Chương II – Động lực học chất điểm
Chương III – Cân bằng và chuyển động của vật rắn
Chương lV – Các định luật bảo toàn
Chương V – Chất khí
Chương VI – Cơ sở của nhiệt động lực học
Chương VII – Chất rắn và chất lỏng

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.

Download tài liệu: Here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *