Home / Sách Hóa học / Sách Hóa học 11 / Tải Sách Giáo Khoa Hóa Học 11 ebook PDF

Tải Sách Giáo Khoa Hóa Học 11 ebook PDF

Sách Giáo Khoa Hóa Học 11 cơ bản

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành
Hóa học 11 gồm có 9 chương:
Chương 1: trình bày về sự điện li;
Chương 2: nitơ photpho;
Chương 3: cacbon và silic;
Chương 4: đại cương hóa học hữu cơ.
Chương 5: hiđrocacbon no;
Chướng 6: hiđrocacbon không no;
Chương 7: hiđrocacbon thơm, nguồn hiđrocacbon thiên nhiên, hệ thống hóa về hiđrocacbon;
Chương 8: dẫn xuất halogen – ancol – phenol;
Chương 9: andehit – xeton – axit cacboxylic. Mời các bạn tham khảo.

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.

Download tài liệu: Here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *