Sách bồi dưỡng Toán 7 tập một – Vũ Hữu Bình

Đây là bài thứ 4 of 4 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 7
Toán nâng cao lớp 7
  • Nâng Cao Và Phát Triển Toán 7- Vũ Hữu Bình tập 1, 2
  • 10 bài tập Hình học nâng cao lớp 7 có đáp án
  • Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7 – Bùi Văn Tuyên
  • Sách bồi dưỡng Toán 7 tập một – Vũ Hữu Bình

Sách bồi dưỡng Toán 7 tập một gồm hai phần Đại số 7 và Hình học 7 với các chương, mỗi chương là các chủ đề, kèm hướng dẫn giải, đáp số.

Tác giả: Vũ Hữu Bình (chủ biên), Nguyễn Xuân Bình, Đàm Hữu Chiến. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Cùng chuyên đề:

<< Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7 – Bùi Văn Tuyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *