Home / Sách Hóa học / Sách Hóa học 11 / Tải Sách Bài Tập Hóa Học 11 Cơ bản ebook PDF

Tải Sách Bài Tập Hóa Học 11 Cơ bản ebook PDF

Sách Bài Tập Hóa Học 11 Cơ bản

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành
Bài tập hóa học 11 gồm các bài tập được chọn lọc và sắp xếp một cách hệ thống, bám sát từng chủ đề kiến thức trong sách giáo khoa, nhằm giúp các em học sinh sử dụng song song với sách giáo khoa, vừa củng cố kiến thức đang học, vừa nâng cao kĩ năng môn hóa cơ bản.

Chương 1. Sự điện li
Chương 2. Nitơ – Photpho
Chương 3. Cacbon – Silic
Chương 4. Đại dương về hóa học hữu cơ
Chương 5. Hidrocacbon no
Chương 6. Hiđrocacbon không no
Chương 7. Hiiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hiđrocacbon
Chương 8. Dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol
Chương 9. Anđehit – Xeton – Axit Cacbonxylic

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.

Download tài liệu: Here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *