Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 34

Bài tập tuần Toán 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 1
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 2
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 3
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 4
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 6
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 7
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 8
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 9
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 10
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 11
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 12
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 13
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 14
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 15
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 16
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 17
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 18
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 19
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 20
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 21
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 25
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 26
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 27
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 31
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 32
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 33
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 34
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 35
Đọc thêm  Hà Nội lùi lịch thi vào lớp 10 năm 2021

Phiếu bài tập cuối tuần 34 môn Toán lớp 5: Ôn tập về biểu đồ. Luyện tập chung.

Bài 1: Cho các số đo vận tốc sau: 12,5 m/giây; 0,78 km/phút; 800 m/phút; 45,9 km/giờ. Hãy sắp xếp các số đo đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bài 2: Quãng đường AB dài 126km. Ô tô thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 60 km/giờ. Sau 30 phút, ô tô thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 68 km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành bao lâu thì ô tô thứ hai gặp ô tô thứ nhất?

Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Lúc 7 giờ 45 phút một xe máy đi từ A với vận tốc 36 km/giờ. Đến 8 giờ một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy vào lúc mấy giờ?

…còn nữa

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 – TUẦN 34 dưới đây.

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 33Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 35 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *