Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30

Bài tập tuần Toán 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 1
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 2
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 3
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 4
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 6
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 7
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 8
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 9
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 10
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 11
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 12
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 13
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 14
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 15
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 16
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 17
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 18
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 19
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 20
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 21
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 25
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 26
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 27
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 31
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 32
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 33
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 34
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 35
Đọc thêm  Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 19

Phiếu bài tập cuối tuần 30 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
1 1,2m3 = ………….. dm3  
2 3m2 3dm2= ……………m2  
3 3925dm3 = …………… m3  
4 7tạ 30kg=………tấn  
5 5km 14m = …..km  
6 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 192m, chiều rộng 75m. Trung bình cứ 100m2 thu được 50kg thóc. Như vậy, cả thửa ruộng đó thu được …. tạ thóc.  
7 Lúc 7 giờ 30 phút xe I đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ. Sau 45 phút xe II cũng đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Hỏi xe II đuổi kịp xe I vào lúc mấy giờ?  
8 Một cửa hàng có 3 tạ bánh và 250kg kẹo. Người ta đóng bánh vào các gói, mỗi gói nửa kilôgam và đóng kẹo vào các gói, mỗi gói 250g. Như vậy, số kẹo nhiều hơn số bánh…. gói.  
9 Một ô tô dự định đi từ A đến B hết 3 giờ. Nếu ô tô tăng vận tốc thêm 20% vận tốc dự định thì sẽ đi từ A đến B hết ….. giờ (Viết kết quả dưới dạng số thập phân).  
10 Các ngôi nhà A, B, C, D và E được nằm trên một đường phố như hình dưới đây.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 30

Biết khoảng cách giữa hai nhà liên tiếp là như nhau. Người ta tổ chức một cuộc họp dành cho 5 gia đình trong 5 ngôi nhà ấy. Số người tham gia của các nhà A, B, C, D, E lần lượt là 1; 2; 3; 4; 5 người. Hỏi cần đặt địa điểm họp tại ngôi nhà nào để tổng quãng đường của tất cả những người đi họp là ngắn nhất?

 
11 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 178m, chiều dài hơn chiều rộng 39m. Người ta trồng lúa trên cả thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được 50kg thóc. Tính số thóc thu hoạch được trên cả thửa ruộng đó.  
12 Lúc 7 giờ 30 phút xe I đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ. Sau 45 phút xe II cũng đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Hỏi xe II đuổi kịp xe I vào lúc mấy giờ?  
Đọc thêm  Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận 2020-2021

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 – TUẦN 30 dưới đây.

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 31 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *