Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29

Bài tập tuần Toán 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 1
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 2
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 3
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 4
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 6
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 7
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 8
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 9
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 10
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 11
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 12
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 13
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 14
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 15
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 16
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 17
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 18
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 19
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 20
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 21
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 25
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 26
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 27
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 31
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 32
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 33
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 34
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 35
Đọc thêm  Đề thi HK1 môn Ngữ Văn 7 THCS Ngải Thầu, Lào Cai 2016-2017

Phiếu bài tập cuối tuần 29 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
1 Phân số 5/4 được viết thành số thập phân là………..  
2 Chữ số 7 trong số thập phân 14,2376 có giá trị là………… (Viết kết quả dưới dạng số thập phân).  
3  m = ………cm  
4  1,75kg = …………g  
5 125g = ………………. kg  
6 5kg 71g = ………………. kg  
7 4m 12cm = ……………….m  
8 34cm = ……………….m  
9 Hai xe cùng khởi hành từ A và B cách nhau 44km. Xe I đi từ A và xe II đi từ B thì sau 1 giờ 20 phút gặp nhau. Biết rằng vận tốc của xe I hơn vận tốc xe II là 3km/giờ. Như vậy vận tốc xe II là …. km/giờ.  
10 Hai kim ở vị trí như lúc đồng hồ chỉ đúng 6 giờ ta nói kim phút và kim giờ thẳng nhau. Bây giờ đồng hồ chỉ đúng 10 giờ. Vậy thời gian ngắn nhất để kim phút thẳng với kim giờ là: ………….giờ (viết kết quả dưới dạng phân số VD: 3/11)  
11 Một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ dài 30m và bằng 2/3 đáy lớn. Chiều cao bằng 4/5 đáy lớn.
a. Tính diện tích thửa ruộng bằng héc-ta.
b. Người ta trồng hoa màu trên thửa ruộng đó cứ 100 m2m2 thu được 65kg. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ hoa màu?
 
12 Lúc 9 giờ, xe thứ nhất khởi hành từ A về B với vận tốc 30km/giờ và xe thứ hai khởi hành từ B về A với vận tốc 40km/giờ. Biết quãng đường AB dài 52,5km. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Và điểm gặp nhau cách B bao nhiêu ki-lô-mét?  
Đọc thêm  Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 4

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 – TUẦN 29 dưới đây.

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *