Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28

Bài tập tuần Toán 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 1
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 2
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 3
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 4
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 6
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 7
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 8
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 9
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 10
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 11
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 12
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 13
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 14
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 15
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 16
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 17
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 18
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 19
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 20
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 21
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 25
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 26
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 27
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 31
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 32
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 33
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 34
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 35
Đọc thêm  Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22

Phiếu bài tập tuần 28 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
1 1,5 giờ =……..phút  
2 4,75 phút = …giây  
3 3,25 giờ =…….phút  
4 2,3 giờ =………phút  
5 Một người đi xe đạp với vận tốc 12,5km/giờ. Người đó đi quãng đường dài 20km hết ….giờ  
6 Lúc 8 giờ một xe máy đi từ B đến C với vận tốc 36km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ A đến C với vận tốc 54km/giờ. Biết rằng AB dài 54km. Ô tô đuổi kịp xe máy lúc …… giờ.  
7 Xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30km/giờ. Sau nửa giờ, ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/giờ. Ô tô đuổi kịp xe máy sau …… phút.  
8 Quãng đường AB dài 46km. Xe thứ nhất đi từ A lúc 7 giờ đến B với vận tốc 30km/giờ. Sau 30 phút, xe thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 32km/giờ. Hai xe gặp nhau lúc …………… giờ.  
9 Bây giờ đồng hồ chỉ đúng 6 giờ. Vậy quãng thời gian ngắn nhất để kim phút vuông góc với kim giờ là: …..giờ. (viết dưới dạng phân số VD: 3/4)  
10 Hai bánh xe hình tròn như hình dưới đây. Khi bánh xe A quay sẽ tạo ra lực ma sát làm bánh xe B cũng quay. Biết bán kình bánh xe A và B lần lượt là 3,2dm và 0,8dm. Bánh xe A đã quay 15 vòng thì bánh xe B quay …….vòng.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 28

 
11 Một người đi từ A đến B bằng xe đạp, mỗi giờ đi được 12km. Từ B về A người đó đi bằng ô tô, mỗi giờ đi được 48km. Cả đi lẫn về mất 10 giờ. Hỏi quãng đường từ A đến B dài bao nhiêu ki-lô-mét?  
12 Hai tỉnh A và B cách nhau 170km. Cùng một lúc có hai xe khởi hành từ A và B đi về phía nhau. Sau 2 giờ hai xe đó gặp nhau. Biết rằng vận tốc xe đi từ A lớn hơn vận tốc xe đi từ B là 5km/giờ. Tính vận tốc mỗi xe.  
Đọc thêm  Bộ đề thi vào lớp 6 môn Toán trường Marie Cuire từ 1994 đến 2014

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 28 dưới đây.

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 27Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *