Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 27

Bài tập tuần Toán 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 1
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 2
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 3
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 4
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 6
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 7
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 8
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 9
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 10
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 11
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 12
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 13
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 14
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 15
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 16
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 17
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 18
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 19
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 20
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 21
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 25
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 26
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 27
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 31
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 32
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 33
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 34
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 35
Đọc thêm  Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 15

Phiếu bài tập tuần 27 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
1 5 giờ 35 phút + 4 giờ 38 phút = …………………phút  
2 49 phút 42 giây – 37 phút 54 giây =…….. Giây  
3 52,8 giờ : 4 = ……..giờ  
4 18 phút 40 giây x 3 = …….phút  
5 35 giờ 24 phút : 4 = ………phút  
6 25 năm 8 tháng x 6 = ……..năm  
7 2,05 x 11,04 + 371,21=……….  
8 Một xe máy đi trong 2 giờ 30 phút được 90km. Vận tốc của xe máy là………km/giờ  
9 Trên đoạn đường thi chạy 100m. Anh về đích nhanh hơn Bình 3 giây nhưng chậm hơn Cường 2 giây. Dũng về trước Bình 2 giây. Vậy Dũng về đích thứ ……(viết dưới dạng số tự nhiên)  
10 Hiện tại đồng hồ đang chỉ đúng 3 giờ. Vậy quãng thời gian ngắn nhất để kim phút trùng khít với kim giờ là …..giờ. (Viết kết quả dưới dạng phân số ví dụ 3/5)  
11 Anh Thái khởi hành từ Đà Lạt lúc 6 giờ 5 phút về thành phố Hồ Chí Minh lúc 11 giờ 13 phút. Biết Quãng đường từ Đà Lạt đến thành phố Hồ Chí Minh dài 292,8km và dọc đường anh dừng lại để nghỉ 20 phút. Tính vận tốc của anh Thái.  
12 Một người dự định đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ. Nhưng khi đi được 2 giờ do trời trở gió nên vận tốc giảm 25% và sau 3 giờ nữa thì tới B. Tính độ dài quãng đường AB.  

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 27 dưới đây.

Đọc thêm  Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24
Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 26Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *