Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24

Bài tập tuần Toán 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 1
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 2
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 3
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 4
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 6
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 7
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 8
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 9
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 10
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 11
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 12
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 13
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 14
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 15
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 16
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 17
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 18
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 19
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 20
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 21
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 25
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 26
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 27
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 31
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 32
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 33
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 34
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 35
Đọc thêm  Đề thi HSG Hóa học 8 huyện Quế Võ, Bắc Ninh 2020-2021

Phiếu bài tập tuần 24 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
1 Hình hộp chữ nhật có chiều dài 2dm 5cm, chiều rộng 14cm và chiều cao 3dm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là ……… dm3  
2 Hình hộp chữ nhật có chiều dài 8,5dm; chiều rộng 6dm; chiều cao 5,4dm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là………. dm3  
3 Một phòng học hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao bằng  chiều rộng. Phòng học đó chứa được …………  m3 không khí, biết rằng thể tích của các đồ vật trong phòng là 3 m3.  
4 Thể tích của hình lập phương có cạnh 15cm là …………… dm3  
5 Thể tích của hình lập phương có diện tích toàn phần là 150 cm2 là……….. dm3.  
6 Một hì nh lập phương có thể tích là 64 dm3. Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là…………. dm2  
7 Một khối gỗ lim hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m; chiều rộng 1,2m và chiều cao 5dm. Biết rằng 1 dm3 gỗ đó cân nặng 0,85kg. Khối gỗ lim đó nặng …….. tấn.  
8 Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,4m; chiều rộng 0,8m ; chiều cao 1,2m. Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật đó là …………… m3  
9 Một khối Rubic dạng hình lập phương có kích thước 5 x 5 x 5 như hình bên. Người ta sơn toàn bộ bề mặt bên ngoài của khối Rubic đó. Vậy có tất cả…….hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 24

 
10 Hình lập phương có diện tích toàn phần là 54cm2. Vậy thể tích hình lập phương đó là ……………cm3  
11 Một hình lập phương có cạnh là 16cm. Một hình hộp chữ nhật có thể tích bằng thể tích hình lập phương đó và có chiều dài 32cm, chiều rộng 16cm. Tính diện tích xung quanh có hình hộp chữ nhật.  
12 Một thùng dạng hình hộp chữ nhật cao 4dm; chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, diện tích xung quanh của thùng là 80 dm2. Tính diện tích đáy của thùng đó.  
Đọc thêm  Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 31

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 24 dưới đây.

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 25 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *