Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23

Bài tập tuần Toán 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 1
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 2
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 3
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 4
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 6
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 7
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 8
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 9
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 10
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 11
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 12
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 13
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 14
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 15
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 16
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 17
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 18
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 19
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 20
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 21
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 25
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 26
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 27
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 31
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 32
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 33
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 34
 • Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 35
Đọc thêm  Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30

Phiếu bài tập tuần 23 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
1 3/8 dm3= ……………….cm3  
2 7,3m3 = ……………….dm3  
3 82m3m3 2dm3dm3 = ……………… dm3  
4 Điền dấu < ; > ; = thích hợp : 6m3 2dm3……6,2m3  
5 Có hai khối gỗ hình hộp chữ nhật có tổng thể tích là 345cm3 .Thể tích của khối gỗ thứ nhất hơn thể tích của khối gỗ thứ hai là 25cm3. Vậy thể tích của khối gỗ thứ nhất là ….cm3  
6 Thể tích của hình thứ nhất là 5dm3 36cm3, thể tích của hình thứ hai bằng 4/5 thể tích của hình thứ nhất. Hỏi thể tích của hình thứ hai là … xăng-ti-mét khối.  
7 Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,4m; chiều rộng 15dm; chiều cao 1,2m. Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật đó là ………………m3  
8 Một khối kim loại có thể tích 2dm3 cân nặng 15,6kg. Vậy 250cm3 kim loại đó nặng là …………………kg  
9 Các hình lập phương được xếp theo quy luật như hình dưới đây. Vậy hình 10 có …………hình lập phương.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 23

 
10 Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12dm; chiều rộng 8dm và chiều cao 6dm. Nếu ta xếp đầy kín chiếc thùng đó bằng những chiếc hộp hình lập phương bằng nhau có số đo cạnh là số tự nhiên theo đơn vị dm thì ta sẽ cần dùng ít nhất ……………….hình lập phương.  
11 Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài; chiều rộng và chiều cao lần lượt là 8m; 7m và 3,8m. Sĩ số lớp học đó là 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi học sinh được hưởng bao nhiêu mét khối không khí?  
12 Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng bằng chiều 3/4 chiều dài, chiều cao 1,2m. Bể đang chứa 40% nước. Hỏi cần phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước để bể đầy? (1dm3 = 1 lít)  
Đọc thêm  Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 3

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 23 dưới đây.

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *