Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 5

Bài tập tuần Toán 2
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 1
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 2
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 3
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 4
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 5
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 6
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 7
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 8
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 9
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 10
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 11
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 12
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 13
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 14
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 15
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 16
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 17
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 18
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 19
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 20
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 21
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 22
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 23
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 24
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 25
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 26
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 27
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 28
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 29
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 30
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 31
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 32
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 33
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 34
 • Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 35
Đọc thêm  Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Phiếu bài tập cuối tuần 5 môn Toán lớp 2: 38 + 25. Hình chữ nhật – Hình tứ giác. Bài toán về nhiều hơn.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 5

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 5-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 5 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 4Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 6 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *