Một số câu điểm 10 trong bài thi HK2 môn Toán lớp 7

Chia sẻ một số bài kiếm điểm 10 trong bài thi học kì 2 môn Toán lớp 7 các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội qua các năm.

Bài 1 ( THCS Dịch Vọng Hậu  Nam 2017 -2018 )

Tính  giá trị biểu thức P=4{{x}^{4}}+7{{x}^{2}}{{y}^{2}}+3{{y}^{4}}+5{{y}^{2}} biết {{x}^{2}}+{{y}^{2}}=5.

Bài 2  ( Quận Đống Đa năm học 2017 -2018)

Cho đa thức fleft( x right) thỏa mãn left( {x-1} right)fleft( x right)=left( {x+2} right)fleft( {x+3} right) với mọi x. Tìm 5 nghiệm của đa thức fleft( x right).

Bài 3 ( Quận Ba Đình  năm học 2017 – 2018)

Cho đa thức fleft( x right)=a{{x}^{3}}+2b{{x}^{2}}+3cx+4da,b,c,din mathbb{Z}. Chứng minh rằng không thể đồng thời tồn tại fleft( 7 right)=73fleft( 3 right)=58.

Bài 4 ( Quận Ba Đình  năm học 2016 – 2017)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=left| {x-2015} right|+left| {x-2016} right|+left| {x-2017} right|.

Bài 5 ( Quận Ba Đình  năm học 2015 – 2016)

Cho đa thức Aleft( x right)ne 0 thỏa mãn x.Aleft( {x-2} right)=left( {x-4} right).Aleft( x right) với mọi giá trị của x. Chứng minh Aleft( x right)có bậc là 2.

Bài 6 ( THCS Tân Định  năm học 2017 -2018)

Cho đa thức fleft( x right)=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d left( {a,b,c,din mathbb{Z}} right).Chứng minh không thể tồn tại đồng thời fleft( 7 right)=53fleft( 3 right)=35.

Bài 7 ( THCS & THPT Lương Thế Vinh  năm học 2017 -2018)

a. Tính giá trị của đa thức

fleft( x right)={{x}^{6}}-2019{{x}^{5}}+2019{{x}^{4}}-2019{{x}^{3}}+2019{{x}^{2}}-2019x+1 tại x=2018.

b. Cho đa thức fleft( x right)=a{{x}^{2}}+bx+c với các hệ số a,b,cthỏa mãn 11a-b+5c=0. Chứng minh rằng fleft( 1 right)fleft( {-2} right) không thể cùng dương.

Bài 8 ( Đoàn Thị Điểm năm học 2010 -2011).

Độ dài ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 2;3;4 . Ba chiều cao tương ứng với ba cạnh đó tỉ lệ với những số nào .

Bài 9 ( THCS Đông Ngạc  năm học 2017 -2018)

Cho x-y=2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=xy+4.

Bài 10 ( Huyện Thanh Trì  năm học 2017 -2018)

Cho đa thức fleft( x right)=a{{x}^{2}}+bx+c.Tính fleft( {-1} right) biết a+c=b+2018.

Đọc thêm  Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Quảng Nam 2013-2014

Bài 11  ( THCS Minh Khai năm học 2017 -2018)

Tìm các giá trị của a để đa thức sau nhận x=1 là một nghiệm

displaystyle {{a}^{2}}{{text{x}}^{{2014}}}-5a{{x}^{{2015}}}-24{{x}^{{2016}}}

Bài 12 (THCS Yên Nghĩa  năm học 2017 – 2018 )

Tính giá trị của đa thức sau biết x-y-2=0

M={{x}^{3}}+{{x}^{2}}y-2{{x}^{2}}-xy-{{y}^{2}}+3y+x+2015.

Bài 13 ( THCS Nguyễn Công Trứ năm học 2019 -2020)

Cho đa thức Aleft( x right)=a{{x}^{2}}+bx+c biết b=5a+c. Chứng minh Aleft( 1 right).Aleft( {-3} right)le 0

Bài 14 ( Huyện Thanh Trì  năm học 2016 -2017)

Cho đa thức fleft( x right) thỏa mãn điều kiện 3fleft( x right)-xfleft( {-x} right)=x+9 với mọi xin mathbb{R}. Tính fleft( 3 right).

Bài 15 ( THCS Thăng Long  năm học 2017 -2018)

Tính giá trị của đa thức:

fleft( x right)={{x}^{6}}-2007{{x}^{5}}+2007{{x}^{4}}-2007{{x}^{3}}+2007{{x}^{2}}-2007x+2007 tại x=2006.

Bài 16 ( PHÒNG GD & ĐT Đan Phượng năm học 2018 – 2019 )

Cho đa thức fleft( x right)=a{{x}^{5}}+b{{x}^{3}}+2019x+1biết fleft( {2019} right)=2. Tính fleft( {-2019} right).

Bài 17 ( PHÒNG GD & ĐT Đan Phượng năm học 2017 – 2018 )

Cho đa thức fleft( x right)=a{{x}^{2}}+bx+c biết fleft( 0 right)=2016,,fleft( 1 right)=2017,,fleft( {-1} right)=2018. Tính fleft( 2 right).

Bài 18 ( PHÒNG GD & ĐT Đan Phượng năm học 2016 – 2017 )

Tính giá trị của biểu thức B=2{{x}^{4}}+3{{x}^{2}}{{y}^{2}}+{{y}^{4}}+{{y}^{2}} biết {{x}^{2}}+{{y}^{2}}=1.

Bài 19 ( PHÒNG GD & ĐT Đan Phượng năm học 2015– 2016 )

Tính tổng displaystyle S={{left( {-frac{1}{7}} right)}^{0}}+{{left( {-frac{1}{7}} right)}^{1}}+{{left( {-frac{1}{7}} right)}^{2}}+{{left( {-frac{1}{7}} right)}^{3}}+...+{{left( {-frac{1}{7}} right)}^{{2016}}}.

Bài 20 ( PHÒNG GD & ĐT Đan Phượng năm học 2014– 2015 )

Cho đa thức fleft( x right) thỏa mãn điều kiện fleft( x right)+xfleft( {-x} right)=x+2015 với mọi xin mathbb{R}. Tính fleft( {-1} right)

Bài 21 ( AMSTERDAM năm học 2016 -2017)

Cho đa thức fleft( x right) thỏa mãn fleft( {x+1} right)=fleft( x right)+1với x bất kì và fleft( 0 right)=1. Tìm fleft( x right).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *