Một ngày có bao nhiêu giờ, phút, giây?

Một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.

Một ngày có 24 giờ, được chia thành sáng, trưa, chiều, tối và đêm như sau:

SÁNG 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.
TRƯA 11 giờ trưa, 12 giờ trưa
CHIỀU 1 giờ chiều (13 giờ), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ)
TỐI 7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ)
ĐÊM 10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ)

1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây.

Một ngày có: 24 x 60 = 1440 phút

Một ngày có: 1440 x 60 = 86400 giây

Vậy 1 ngày có 24 giờ, 1440 phút và 86400 giây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *