Ma trận đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 6 năm 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020-2021 về các chủ đề, số câu, số điểm.

Ma trận đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 6 năm 2020-2021
* Download (click vào để tải về): Ma trận đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 6 dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *