Lý thuyết và bài tập ôn hè Toán 7 lên 8 năm 2021-2022

Lý thuyết và bài tập Toán lớp 7 dành cho học sinh lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8 năm học 2021-2022. Gồm các bài tập Số học 7 và Hình học 7.

Tài liệu giúp các em lớp 7 ôn tập lại kiến thức Toán lớp 7 trong dịp nghỉ hè, chuẩn bị tốt cho năm học lớp 8.

* Download (click vào để tải về): Lý thuyết và bài tập ôn hè Toán 7 lên 8 dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *