Lý thuyết Toán 6 học kì 1: Số học và Hình học

Tóm tắt kiến thức lý thuyết Toán lớp 6 học kì 1 phần Số học 6 và Hình học 6 giúp các em ôn tập môn Toán 6 dễ dàng hơn.

– Lý thuyết Số học 6 học kì I bao gồm:

+ Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

 • Tập hợp. Phần tử của tập hợp
 • Tập hợp các số tự nhiên
 • Ghi số tự nhiên
 • Các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia, phép nâng lên lũy thừa
 • Thứ tự thực hiện các phép tính
 • Tính chất chia hết của một tổng
 • Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
 • Ước và bội

+ Chương 2: Số nguyên

 • Tập hợp các số nguyên
 • Giá trị tuyệt đối của số nguyên
 • Cộng hai số nguyên
 • Phép trừ hai số nguyên
 • Quy tắc dấu ngoặc
 • Tổng đại số
 • Quy tắc chuyển vế
 • Nhân hai số nguyên
 • Bội và ước của một số nguyên

– Lý thuyết Hình học 6 học kì I bao gồm:

+ Chương 1: Đoạn thẳng

 • Điểm. Đường thẳng
 • Tia
 • Đoạn thẳng
 • Trung điểm của đoạn thẳng

*Tải về nội dung Lý thuyết Toán 6 học kì 1 dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *