Hướng dẫn giải bài toán trồng cây – Ôn luyện Toán 3 – Phần 5

Đây là bài thứ 5 of 5 trong chuyên đề Ôn luyện Toán 3
Ôn luyện Toán 3
  • 14 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 3 – Ôn luyện Toán 3 – Phần 1
  • 15 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 3 – Ôn luyện Toán 3 – Phần 2
  • 15 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 3 – Ôn luyện Toán 3 – Phần 3
  • 15 bài toán tư duy lớp 3 hay và khó – Ôn luyện Toán 3 – Phần 4
  • Hướng dẫn giải bài toán trồng cây – Ôn luyện Toán 3 – Phần 5

Hướng dẫn học sinh lớp 3 làm dạng toán khoảng cách (toán trồng cây) qua gợi ý giải. Từ đó giúp các em nâng cao tư duy toán học.

Hướng dẫn giải bài toán trồng cây – Ôn luyện Toán 3 – Phần 5Hướng dẫn giải bài toán trồng cây – Ôn luyện Toán 3 – Phần 5Hướng dẫn giải bài toán trồng cây – Ôn luyện Toán 3 – Phần 5Hướng dẫn giải bài toán trồng cây – Ôn luyện Toán 3 – Phần 5Hướng dẫn giải bài toán trồng cây – Ôn luyện Toán 3 – Phần 5Hướng dẫn giải bài toán trồng cây – Ôn luyện Toán 3 – Phần 5Hướng dẫn giải bài toán trồng cây – Ôn luyện Toán 3 – Phần 5Hướng dẫn giải bài toán trồng cây – Ôn luyện Toán 3 – Phần 5

Cùng chuyên đề:

<< 15 bài toán tư duy lớp 3 hay và khó – Ôn luyện Toán 3 – Phần 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *