Giáo án Hình học 8 (5 hoạt động)

Giáo án Hình học 8 (gồm 5 hoạt động) được Trung tâm gia sư Tiến Bộ chia sẻ tới thầy cô giáo đang giảng dạy khối lớp 6 tham khảo soạn giáo án.

CHƯƠNG I: TỨ GIÁC
BÀI: TỨ GIÁC
A.MỤC TIÊU
1.Kiến thức: – HS nêu lên được các định nghĩa về tứ giác, tứ giác lồi, các khái niệm : Hai đỉnh kề nhau, hai cạnh kề nhau, hai cạnh đối nhau, điểm trong, điểm ngoài của tứ giác & các tính chất của tứ giác. Tổng bốn góc của tứ giác là 3600.
2. Kỹ năng: HS tính được số đo của một góc khi biết ba góc còn lại, vẽ được tứ giác khi biết số đo 4 cạnh & 1 đường chéo.
3.Thái độ: Học sinh hưởng ứng phong trào học tập
Rèn tư duy suy luận ra được 4 góc ngoài của tứ giác là 3600
4. Phát triển năng lực: – Nhận biết hình
– Tính số đo góc
B. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:: com pa, thước, 2 tranh vẽ hình 1 ( sgk ) Hình 5 (sgk) bảng phụ
2. Học sinh: Thước, com pa, bảng nhóm
C. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Tổ chức lớp: Kiểm diện sĩ số (1P)
2. Kiểm tra bài cũ: (2P)
Giới thiệu nội dung chương trình hình 8 và nội dung chương 1
3. Dạy bài mới:

* Download (click vào để tải về): Giáo án Hình học 8 (5 hoạt động) file word dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *