Home / Sách Hóa học / Sách Hóa học 12 / Tải sách Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng cao ebook PDF

Tải sách Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng cao ebook PDF

Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng cao
Trình bày: Trần Trung Ninh
Nhà cung cấp: NXB Đại Học Quốc Gia – 2010

Trong chương trình sách lớp 12 có khá nhiều khái niệm rất trừu tượng như: amin, polime, ăn mòn kim loại, cacbohiđrat,… Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, tác giả đã cụ thể hóa các vấn đề nêu trên thông qua những lời giải và hướng dẫn của từng bài toán. Từ đó sẽ giúp học sinh hiễu rõ và vận dụng kiến thức vào bài toán cụ thể có kết quả.

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.

Download tài liệu: Here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *