Định nghĩa, tính chất, cách chứng minh tam giác đều

Định nghĩa tam giác đều

Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. Trong hình vẽ dưới đây tam giác đều ABC có ba cạnh AB = BC = AC.

Định nghĩa, tính chất, cách chứng minh tam giác đều

Tam giác ABC đều

Cách dựng tam giác đều ABC

– Vẽ cạnh BC

– Vẽ (B; BC) và (C; BC)

– (B; BC) ∩ (C; BC) tại A

ABC là tam giác đều cần vẽ.

Tính chất của tam giác đều

– Tính chất 1: Trong tam giác đều mỗi góc bằng 60 độ

Ví dụ: Tam giác ABC đều => Góc A = B = C = 60°

– Tính chất 2: Tam giác đều có 3 đường cao bằng nhau

– Tính chất 3: Tam giác đều có 3 đường trung tuyến bằng nhau

Cách chứng minh tam giác đều

Để chứng minh một tam giác là tam giác đều ta sử dụng một trong các cách dưới đây:

– Cách 1: Chứng minh tam giác đó có 3 cạnh bằng nhau.

Ví dụ: Tam giác ABC có AB = BC = AC

=> Tam giác ABC đều

– Cách 2: Chứng minh tam giác đó có 3 góc bằng nhau.

Ví dụ: Chứng minh tam giác ABC có góc A = B = C

Đọc thêm  Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 2 môn Toán 6 THCS Võ Thành Trang 2020-2021

=> Tam giác ABC đều

– Cách 3: Chứng minh tam giác đó cân và có một góc bằng 60 độ.

Ví dụ: Tam giác ABC có AB = AC và  = 60°

=> Tam giác ABC đều

– Cách 4: Chứng minh tam giác đó có 2 góc bằng 60 độ.

Ví dụ: Tam giác ABC có góc  B = C = 60°

=> Tam giác ABC đều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *