Đề thi vào 10 môn Toán TP Đà Nẵng 2020-2021 có đáp án

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Đà Nẵng, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 19 tháng 7 năm 2020.

Sở giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021. Môn thi Toán.

Đề thi vào 10 môn Toán TP Đà Nẵng 2020-2021 có đáp án

Đáp án Đề thi vào 10 môn Toán Đà Nẵng năm 2020-2021

Đề thi vào 10 môn Toán TP Đà Nẵng 2020-2021 có đáp án-1

Đề thi vào 10 môn Toán TP Đà Nẵng 2020-2021 có đáp án-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *