Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Archimedes lần 3 năm 2021

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Archimedes lần thứ 3, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút.

Hình thức tự luận gồm 5 câu.

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Archimedes lần 3 năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *