Đề thi thử vào 10 môn Toán huyện Thạch Thành 2021-2022 có đáp án

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán lần 2, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 120 phút.

Ngày khảo sát 06 tháng 5 năm 2021.

Đề thi thử vào 10 môn Toán huyện Thạch Thành 2021-2022 có đáp án

Đáp án Đề thi thử vào 10 môn Toán huyện Thạch Thành 2021-2022

Đề thi thử vào 10 môn Toán huyện Thạch Thành 2021-2022 có đáp án-1

Đề thi thử vào 10 môn Toán huyện Thạch Thành 2021-2022 có đáp án-2

Đề thi thử vào 10 môn Toán huyện Thạch Thành 2021-2022 có đáp án-3

Đề thi thử vào 10 môn Toán huyện Thạch Thành 2021-2022 có đáp án-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *