Đề thi thử vào 10 môn Toán huyện Đan Phượng 2019 – 2020

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 120 phút.

Hình thức Tự luận gồm 5 bài.

Đề thi thử vào 10 môn Toán huyện Đan Phượng 2019 - 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *