Đề thi thử online vào 10 môn Toán phổ thông liên cấp H.A.S 2021-2022

Đề thi thử online môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 trường phổ thông liên cấp H.A.S, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 120 phút.

Ngày khảo sát 29/5/2021. Hình thức thi tự luận. Gồm 5 bài.

Đề thi thử online vào 10 môn Toán phổ thông liên cấp H.A.S 2021-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *