Đề thi HSG Vật lý 9 tỉnh Thanh Hóa 2011-2012 có đáp án

Đề thi HSG Vật lý 9
  • Đề thi HSG Vật lý 9 huyện Sìn Hồ, Lai Châu 2020-2021
  • Đề thi HSG Vật lý 9 tỉnh Hà Tĩnh 2020-2021
  • Đề thi HSG Vật lý 9 thành phố Hà Nội 2020-2021
  • Đề thi HSG Vật lý 9 tỉnh Thanh Hóa 2011-2012 có đáp án
  • Đề thi HSG Vật lý 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2020-2021
  • Đề thi HSG Vật lý 9 tỉnh Thanh Hóa 2010-2011 có đáp án
  • 50 đề thi HSG Vật lý 9 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 tỉnh Thanh Hóa năm học 2011-2012. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Kỳ thi chọn HSG tỉnh môn Vật lý lớp 9 THCS.

Ngày thi 23 tháng 3 năm 2012. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Có đáp án.

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Vật lý 9 thành phố Hà Nội 2020-2021Đề thi HSG Vật lý 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2020-2021 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *