Đề thi HSG Vật lý 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2020-2021

Đề thi HSG Vật lý 9
  • Đề thi HSG Vật lý 9 huyện Sìn Hồ, Lai Châu 2020-2021
  • Đề thi HSG Vật lý 9 tỉnh Hà Tĩnh 2020-2021
  • Đề thi HSG Vật lý 9 thành phố Hà Nội 2020-2021
  • Đề thi HSG Vật lý 9 tỉnh Thanh Hóa 2011-2012 có đáp án
  • Đề thi HSG Vật lý 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2020-2021
  • Đề thi HSG Vật lý 9 tỉnh Thanh Hóa 2010-2011 có đáp án
  • 50 đề thi HSG Vật lý 9 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi 04/11/2020. Hình thức thi Tự luận gồm 6 câu.

Đề thi HSG Vật lý 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2020-2021

Đề thi HSG Vật lý 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2020-2021-1

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Vật lý 9 tỉnh Thanh Hóa 2011-2012 có đáp ánĐề thi HSG Vật lý 9 tỉnh Thanh Hóa 2010-2011 có đáp án >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *