Đề thi HSG Toán lớp 6 thành phố Bắc Giang 2018 – 2019

Đây là bài thứ 57 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6
Đề thi HSG Toán 6
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Gia Viễn, Ninh Bình 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Lạng Giang 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Nông Cống 2020-2021
 • Đề HSG Toán 6 huyện Phú Lương, Thái Nguyên 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 thành phố Phủ Lý 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 thành phố Vinh 2020-2021
 • Đề thi Olympic Toán 6 TP Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 thị xã Nghi Sơn 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 thành phố Bắc Ninh 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Tiền Hải, Thái Bình 2020-2021 có đáp án
 • Đề thi Olympic Toán 6 huyện Quốc Oai 2020-2021 có đáp án
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Nga Sơn 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Hà Trung 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 thị xã Thái Hòa, Nghệ An 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Lương Tài, Bắc Ninh 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Trực Ninh, Nam Định 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Xuân Trường, Nam Định 2020-2021 có đáp án
 • Đề thi HSG Toán lớp 6 huyện Lục Nam 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Cao Lộc 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2020-2021
 • Đề thi Olympic Toán 6 huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Thạch Thành 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Nghi Lộc, Nghệ An 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Đô Lương, Nghệ An 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Yên Thành, Nghệ An 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán lớp 6 huyện Lục Ngạn 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Diễn Châu, Nghệ An 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 thành phố Bắc Giang 2020-2021
 • Đề thi chọn HSG Toán lớp 6 huyện Anh Sơn, Nghệ An qua các năm
 • Đề thi HSG Toán 6 trường THCS Anh Sơn, Nghệ An 2020-2021
 • Bộ đề ôn thi học sinh giỏi Toán 6 có đáp án
 • Đề thi khảo sát HSG lần 1 môn Toán 6 năm 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Lục Nam 2019-2020
 • Đề thi HSG Toán 6 trường THCS Anh Sơn, Nghệ An 2018-2019
 • Đề thi HSG Toán lớp 6 THCS Nguyễn Trãi – Quảng Ngãi 2018-2019 có đáp án
 • 500 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 từ internet
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 1
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 2
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 3
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 4
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 5
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 6
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 7
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 8
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 9
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 10
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 11
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 12
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 TP Bắc Ninh 2018-2019
 • Đề thi giao lưu Olympic môn Toán 6 huyện Kinh Môn 2018-2019
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019
 • Đề thi HSG Toán lớp 6 thành phố Bắc Giang 2018 – 2019
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Quốc Oai 2016-2017 có đáp án
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Thanh Trì 2018-2019 có đáp án
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Quan Sơn 2018-2019
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Tiền Hải năm 2018-2019
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Tân Yên 2016 – 2017
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Hoằng Hóa năm 2014-2015
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 THCS Nông Trang 2014-2015
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Gia Bình, Bắc Ninh 2020-2021
Đọc thêm  Đề thi HSG Ngữ văn 8 TP Thái Bình 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 cấp thành phố, phòng giáo dục và đào tạo thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang năm học 2018 – 2019.

Ngày thi 07 tháng 4 năm 2019. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Toán lớp 6 thành phố Bắc Giang 2018 – 2019

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Quốc Oai 2016-2017 có đáp án >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *