Đề thi HSG tiếng Anh 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2019-2020

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi 26/09/2019. Hình thức thi Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề thi HSG tiếng Anh 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2019-2020

Đề thi HSG tiếng Anh 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2019-2020-1Đề thi HSG tiếng Anh 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2019-2020-2Đề thi HSG tiếng Anh 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2019-2020-3Đề thi HSG tiếng Anh 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2019-2020-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *