Đề thi HSG Sinh học 9 tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi HSG Sinh học 9
  • Đề thi HSG Sinh học 9 tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021
  • Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 thị xã Kinh Môn 2020-2021
  • Đề thi HSG Sinh học 9 thành phố Hà Nội 2020-2021
  • Đề thi HSG Sinh học 9 tỉnh Hà Tĩnh 2020-2021
  • Đề thi HSG Sinh học 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2020-2021, thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Hình thức thi Tự luận gồm 10 câu.

Đề thi HSG Sinh học 9 tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi HSG Sinh học 9 tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021-1

Cùng chuyên đề:

Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 thị xã Kinh Môn 2020-2021 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *