Đề thi HSG môn Vật lý lớp 8 huyện Nghi Lộc 2020-2021

Đề thi HSG Vật lý 8
  • Đề thi HSG môn Vật lý lớp 8 huyện Vũ Thư, Thái Bình 2020-2021
  • Đề KĐCL học sinh môn Vật lý lớp 8 huyện Tân Kì 2020-2021
  • Đề thi HSG môn Vật lý lớp 8 huyện Nghi Lộc 2020-2021
  • Đề thi HSG môn Vật lý lớp 8 huyện Như Xuân, Thanh Hóa 2020-2021

Đề kiểm định chất lượng học sinh giỏi môn Vật lý lớp 8 huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể giao đề).

Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG môn Vật lý lớp 8 huyện Nghi Lộc 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề KĐCL học sinh môn Vật lý lớp 8 huyện Tân Kì 2020-2021Đề thi HSG môn Vật lý lớp 8 huyện Như Xuân, Thanh Hóa 2020-2021 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *