Đề thi HSG môn Sinh học THPT tỉnh An Giang 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học THPT tỉnh An Giang, năm học 2020-2021. Thời gian 180 phút (không tính thời gian giao đề).

Hình thức kiểm tra tự luận gồm 9 câu.

Đề thi HSG môn Sinh học THPT tỉnh An Giang 2020-2021

Đề thi HSG môn Sinh học THPT tỉnh An Giang 2020-2021-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *