Đề thi HSG môn Sinh học 10 THPT Mỹ Đức A 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10 trường THPT Mỹ Đức A, thành phố Hà Nội, năm học 2015-2016. Hình thức kiểm tra tự luận.

Thời gian làm bài 120 phút. Gồm 6 câu.

Câu 1:

1. Tại sao nói tế bào là cấp tổ chức cơ bản của cơ thể sống?

2. Hãy nêu các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống. Các cấu trúc sau được sắp xếp theo thứ tự cấp độ tổ chức từ thấp đến cao như sau là đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng:
ADN → Ti thể → Đàn ong → Con cá → Đồi cọ Vĩnh Phúc.

Câu 2:

1. Trình bày ngắn gọn về các thành phần tham gia và vai trò của chúng trong quá trình quang hợp.

2. Oxi được sinh ra trong quang hợp được vận chuyển qua bao nhiêu lớp màng để ra khỏi tế bào?

Câu 3: Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích.

1. Axitnuclêic có mặt trong các bào quan: ti thể, lục lạp, thể gôngi

2. Các bào quan chỉ có ở tế bào thực vật là: lục lạp, không bào lớn, trung thể

3. Pha G1 là pha tăng trưởng của tế bào.

4. Muốn cho cành chiết mau chóng ra rễ, người ta phải dùng chất kìm hãm phân bào.

Câu 4: Quan sát ba tế bào được ngâm trong ba dung dịch có nồng độ khác nhau:

– Tế bào 1: thể tích tế bào giảm.

Đọc thêm  Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 huyện Gia Bình 2019-2020

– Tế bào 2: thể tích tế bào tăng.

– Tế bào 3: thể tích tế bào không đổi.

Giải thích các hiện tượng đã xảy ra ở ba tế bào trên.

Câu 5:

1. Nêu vai trò của prôtêin đối với tế bào và cơ thể?

2. Tại sao nói màng sinh chất có cấu trúc khảm động?

Câu 6: 1. Một gen ở vi khuẩn E. coli có 2298 liên kiết hóa trị nối giữa các nuclêôtit và có hiệu số giữa nuclêôtit loại ađênin với một loại nuclêôtit khác không bổ sung là 6% tổng số nuclêôtit của gen.

a. Xác định tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen?

b. Tính số liên kết hiđrô có trên gen?

2. Ở ruồi giấm, 2n = 8. Một nhóm tế bào sinh dục đang thực hiện quá trình giảm phân có tất cả 128 nhiễm sắc thể kép. Nhóm tế bào này đang ở kì nào? Tính số lượng tế bào ở thời điểm tương ứng.

—– HẾT —–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *