Đề thi HSG Lịch sử 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi 04/11/2020. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu.

Đề thi HSG Lịch sử 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *